Hemel en aarde tussen de rivieren  

Religie wordt in de Nederlandse samenleving beschouwd als een onbetekenend randverschijnsel of, andersom, als bedreiging van de democratische orde. Dat laatste is in extreme gevallen evident waar. Maar de verrijkende waarde van religie voor de samenleving, en voor gelovigen zelf, wordt onderschat.

Onvrede met het eenzijdige beeld is de aanleiding voor het project ‘Hemel en aarde tussen de rivieren’. Het portretteert een staalkaart aan geloven en gelovigen, en biedt een indringende inkijk in de wijze waarop mensen hun geloof beleven. Het project focust op de bijdrage die mensen vanuit dat geloof leveren aan de samenleving.

Initiatiefnemers zijn Everdien Breken (kunstprojecten) en Hester Stafleu (levensverhalen, tekst & advies). Marieke Dekker heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving.

Doelstelling

De initiatiefnemers beogen waardering en herkenning op te roepen en vooroordelen over religies te nuanceren. De interactieve tentoonstelling fungeert als platform om mensen van diverse achtergronden te verbinden en met elkaar in gesprek te laten gaan.

Aanpak

Als onderzoeksgebied is gekozen voor de Bommelerwaard, gelegen tussen de grote rivieren. Een regio die van oudsher raakt aan een orthodox-protestants gebied en aan het katholieke zuiden. Een streek met een verrassende veelheid aan religies en opvattingen.

We willen in dit afgegrensde gebied laten zien welke geloofsgemeenschappen er zijn, hoe gelovigen die vormgeven, en wat de betekenis is voor de samenleving. Hoe kleurt religie de Bommelerwaard, zowel maatschappelijk als persoonlijk? We laten mensen aan het woord die actief zijn in kerk, moskee, geloofsgemeenschap of in een losser verband.

Vormgeving

We maakten een reizende, vrijstaande tentoonstelling. Foto’s en teksten worden getoond op een digitale tafel. De persoonlijke interviews kun je beluisteren in relaxte “luister”stoelen. Bezoekers kunnen hun reacties kwijt op bladeren die ze aan twee bomen bevestigen – een moderne vorm van de aloude ‘lapjesboom’. De digitale tafel biedt meer dan kijken en lezen. Via een spel of een app kun je jouw levensovertuiging in kaart brengen. Deze website boordevol verhalen en achtergrondgegevens maken – samen met een beeldend magazine – dit project compleet.

Waar en wanneer

De tentoonstelling zal voor het eerst te zien zijn in de Sint Maartenskerk, Kerkplein 1 in Zaltbommel in de periode 11 juli 2015 – 23 aug 2015, en reist daarna door het land. Het magazine wordt in de regio huis-aan-huis verspreid en is daarna te koop bij de tentoonstelling.

Het “Hemel en aarde”-project is geschikt voor kerken,  moskeeën, kerkelijke opleidingen en universiteiten, musea en gemeente- en buurthuizen. In voorkomende gevallen organiseert een creatieve (jongeren)groep een openingsactiviteit.