NL_MIX

Ik ging dus de maakbaarheid van Nederland onder de loep nemen. Wat me opviel : er zijn zo bijzonder véél visie-documenten waarin de toekomst van Nederland wordt geschetst. ‘Meer fietspaden’ zegt de Nederlandse Fietsersbond,...