Gewoon

Deze zomermaanden heb ik me bekwaamd in online lesgeven – en dat is boven verwachting goed gelopen. Vanaf oktober kon ik weer op locatie met een aantal groepen aan de slag, met de nodige voorzichtigheid uiteraard. De locaties waar ik les geef hebben duidelijke richtlijnen gegeven voor mondkapjes, het gebruik van de diverse ruimtes, de opstelling in de zaal. En de lunch – die werd in de zaal afgeleverd en ook daar genuttigd. De deelnemers namen het allemaal sportief op en hielden zich goed aan de 1.5 meter afstand.

Ook mijn opdrachtgevers zijn druk bezig alles zo goed mogelijk corona-proof te krijgen. Zo kreeg ik in mijn set cursusmaterialen een pakket mondkapjes meegeleverd. Goed bedacht van de backoffice van projectmanagement-training.nl! Toch vond ik het confronterend – ik kan zo verlangen naar een wereld waarin ik mijn cursisten ‘gewoon’ weer een hand kan geven.

Comments are closed.